Inwoners

Uitgelicht

  • Halvinkhuizen

    De gemeente Putten werkt aan de voorbereidingen van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Wij praten u graag bij over de actuele stand van zaken tijdens de online informatiebijeenkomst op donderdag 2 december. Meld u aan!

  • Omgevingsvisie Putten 2040

    In de Omgevingsvisie Putten 2040 wordt op hoofdlijnen bepaald ‘wat mag’ op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. En hoe dat eruit ziet bepalen wij samen!

  • Operatie Steenbreek

    Door het veranderende klimaat krijgen wij steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Vooral in versteende omgevingen. Inwoners, ondernemers en scholen kunnen een bijdrage krijgen voor het groener maken van de omgeving.