Inwoners

Uitgelicht

  • Omgevingsvisie Putten 2040

    In de Omgevingsvisie Putten 2040 wordt op hoofdlijnen bepaald ‘wat mag’ op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. En hoe dat eruit ziet bepalen wij samen!

  • Halvinkhuizen

    Bouwen, bouwen en nog eens bouwen: honderden nieuwe woningen voor Putten. Dat is één van de hoofddoelen voor de komende jaren. Lees alles over de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen.

  • Operatie Steenbreek

    Door het veranderende klimaat krijgen wij steeds vaker te maken met hevige regenbuien en langdurige hitte en droogte. Vooral in versteende omgevingen. Inwoners, ondernemers en scholen kunnen een bijdrage krijgen voor het groener maken van de omgeving.