Afval

  • Bedrijfsafval

    De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet als het gaat om de aanbieding van afval in rolcontainers. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval.

  • Afvalbrengstation

    De gemeente heeft een afvalbrengstation waar u als inwoner uw afval brengt.

  • Digitale Afvalwijzer

    Een link naar de digitale afvalwijzer.