Collegeprogramma

In het coalitieakkoord hebben Wij Putten, ChristenUnie en SGP de handen ineen geslagen en afspraken gemaakt voor de periode 2018-2022. De uitvoering van deze afspraken is in handen van het college van B en W. Om dit te concretiseren heeft het college het collegeprogramma opgesteld. Hierin zijn de actiepunten uit het coalitieakkoord opgenomen en gekoppeld aan concrete plannen.