Evenementen, Goede doelen en Loterijen

 • Bekendmaken activiteiten en evenementen

  Verenigingen en organisaties kunnen op verschillende manieren hun activiteiten onder de aandacht brengen.

 • Collectevergunning

  U hebt een collectevergunning nodig als u voor een goed doel geld wil inzamelen (huis- aan huis of op een openbare plaats).

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren in de gemeente Putten? In de meeste gevallen heeft u hiervoor een vergunning nodig.

 • Ontheffing optreden straatartiest

  Als u als straatartiest wilt optreden op de openbare weg, dan hebt u hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente.