Veiligheid

 • Alarm

  Bij gevaar wordt u gewaarschuwd door geluidswagens van de politie of de brandweer. U hoort van hen wat er aan de hand is en wat u moet doen. Bij groter gevaar hoort u sirenes.

 • Bent u voorbereid op een calamiteit

  Link naar de website van VNOG.

 • Calamiteitenbestrijding

  De gemeente is belast met de voorbereiding van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt ten minste éénmaal per vier jaren een rampenplan vast.

 • Drones regelgeving

  Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

 • HartslagNu (reanimatie oproepsysteem)

  HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland.

 • Meld een vermoeden

  Heeft u een vermoeden dat er ergens “iets niet in de haak is”, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Dan kunt u deze vermoedens anoniem melden via www.meldmisdaadanoniem.nl. 

 • Melding psychische hulp (Wvggz)

  Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

 • Natuurbrandrisico

  Op de website ziet u hoe groot het risico is op een onbeheersbare natuurbrand is. Bij fase 1 is sprake van regulier risico; bij fase 2 vragen we extra alert te zijn.

 • Politie / Wijkagenten Putten

  Link naar de website van de Politie/Wijkagenten in Putten.

 • Veiligheidsbeleid

  Voor de gemeente Putten is veiligheid een zeer belangrijk onderwerp. Naast diverse burgerinitiatieven is de gemeente ook volop bezig om door middel van beleid de gemeente veiliger te maken.

 • Veiligheidsmonitor

  Samen met u wil de gemeente werken aan een nog veiligere gemeente. De gemeente Putten wil daarom weten hoe u denkt over veiligheid.

 • WhatsApp buurtpreventie

  Op eigen initiatief van bewoners zijn in diverse buurten WhatsApp-groepen gestart om de buurt veiliger te maken. De gemeente en de politie juichen dergelijke initiatieven van harte toe, omdat bewoners extra ogen en oren in de wijk zijn. Het idee van een WhatsApp-groep is om samen in uw buurt een oogje in het zeil te houden en sneller een verdachte situatie te melden bij de politie.

 • Word deelnemer van Burgernet

  In samenwerking met de politie, brandweer, Openbaar Ministerie en ondernemers werkt uw gemeente aan veiligheid en leefbaarheid. Maar de belangrijkste partner bent ú! U kunt zelf een bijdrage leveren aan een prettige en leefbare woonomgeving. Meld u daarom aan voor Burgernet!