Inkoop en aanbesteden

De gemeente Putten stelt alle belangrijke informatie over inkoop hier beschikbaar. Deze informatie is voor bedrijven die een zakelijke relatie met de gemeente hebben of tot stand willen brengen.

Inkoopbeleid en voorwaarden

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de manier waarop de gemeente Putten inkoopt. Hierin vindt u hoe en op welke manier u bedrijven benadert voor het uitbrengen van een offerte. En welke uitgangspunten hierbij gelden.

Inkoopsamenwerking ISNV

  • Vanuit efficiency en effectiviteit koop de gemeente Putten regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in. Onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV)”.
  • Het Inkoopbeleid en de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Putten en de ISNV zijn in 2017 opnieuw vastgesteld.
  • U vindt het Inkoopbeleid en de toegepaste Inkoopvoorwaarden op de website van de ISNV.

Klachten over aanbestedingen

Door de Aanbestedingswet is het mogelijk dat een ondernemer een klacht indient over een concrete aanbesteding. De gemeente Putten gebruikt bij klachten over aanbestedingen de klachtenprocedure van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.

U kunt de procedure opvragen via de website van de ISNV.

Lopende en toekomstige aanbestedingen

De gemeente publiceert haar grotere aanbestedingen op www.teInnderned.nl. Geïnteresseerden melden zich hier gratis aanmelden.Zoekt u de diensten, leveringen en/of werken die de gemeente gezamenlijk wil aanbesteden? Deze zijn te vinden in de inkoopkalender van de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe.  

Informatie en contact

Heeft u vragen over het inkoopbeleid en de werkwijze in het algemaan? Neem contact op met de Coördinator Inkoop, via inkoop@putten.nl of telefonisch via 06 513 12 078.