Overige bestuursorganen

  • Rekenkamercommissie

    De rekenkamercommissie van de gemeente Putten controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en twee externe leden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op.

  • Presidium

    Het presidium bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en alle fractievoorzitters.