Bouwen & Vestigen

 • Bedrijventerreinen in Putten

  Gemeente Putten heeft 4 bedrijventerreinen: Keizerwoert, Hoge Eng, Ambachtstraat en Smidspol.

 • Uitgifte bedrijfsterrein

  Bedrijfsterreinen worden in de regel door de gemeente uitgegeven. Bij gebruik van het bedrijfsterrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

 • Bestemmingsplannen

  Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

 • Omgevingsvergunning

  Met één omgevingsvergunning regelt u in één keer de vergunningen op het gebied van: Bouw, Gebruiken, Monumenten, Kappen en Uitwegen.

 • Exploitatie overeenkomst, contract

  Bouwondernemers, woninginstellingen, projectontwikkelaars en verenigingen van particulieren (CPO) kunnen met de gemeente afspraken maken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond. De gemeente zorgt dan bijvoorbeeld voor riolering, wegen en verlichting. Deze afspraken staan in een grondexploitatieovereenkomst.

 • Bouwstoffen, melding

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.