WOZ & Taxatieverslag

Taxatieverslag, aanslagbiljet of informatiewijzer online inzien via DigiD

Kopie aanslagbiljet aanvragen (zonder DigiD) 

Taxatieverslag aanvragen (zonder DigiD)  

Snel en informeel een antwoord op uw vraag? Vul het contactformulier in

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

In de Wet WOZ is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardebepaling van alle onroerende zaken, zoals woningen, winkels, boerderijen en andere bedrijfspanden. Op basis van deze wet heeft de gemeente in het voorbije jaar alle onroerende zaken opnieuw getaxeerd naar de landelijk vastgestelde waardepeildatum 1 januari 2020. Als in de periode tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2021 de toestand van het pand is gewijzigd, bijvoorbeeld door een verbouwing, is daar in de taxatie rekening mee gehouden. De nieuwe waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2021 vermeld.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. In een taxatieverslag staat onder andere:

  • de WOZ-waarde van uw woning of bedrijf
  • de kadastrale gegevens

Informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:

  • het soort woning of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar van het object en de grootte van de kavel
  • informatie over vergelijkbare panden. Bij woningen staan de relevante verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen vermeld. Bij andere gebouwen (bedrijven, kantoren, scholen etc.) staan de huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren genoemd.

U kunt het taxatieverslag digitaal raadplegen via de bovenstaande knop. Ook het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en de Informatiewijzer 2021 kunt u via www.putten.nl/belastingen inzien. Omdat u voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 de WOZ-waarde van dat jaar nodig hebt, kunt u bovendien het aanslagbiljet 2020 inzien.

Voor het digitaal raadplegen hebt u wel een DigiD nodig. Hebt u geen DigiD? U kunt een DigiD aanvragen via https://www.digid.nl/. Let op: alleen degene op wiens naam de aanslag is gesteld, krijgt toegang via DigiD.

Wanneer u (nog) geen DigiD hebt, kunt u via de bovenstaande knop ook een verzoek indienen om het taxatieverslag te ontvangen via e-mail of post.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Neem eerst contact met ons op. Vul het contactformulier in

U kunt ook telefonisch contact opnemen via (0341) 359 750 of een e-mail sturen naar belastingen@putten.nl.

Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Wij nemen samen met u de WOZ-waarde en de gegevens van uw pand door. Mocht er iets niet kloppen, dan kan dit door ons worden aangepast. Bent u het dan nog niet eens met de waarde dan kunt u binnen de termijn van zes weken na dagtekening van de beschikking alsnog schriftelijk bezwaar indienen.

Heeft corona invloed op de WOZ-waarde?

Het antwoord hierop is nee. Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat deze markt geen effecten ervaart van de covid-19 pandemie en de getroffen covid-19 maatregelen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel van de Waarderingskamer.

Meer over WOZ

Contactgegevens

T (0341) 359 750

E belastingen@putten.nl