Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe vastgesteld

De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap stelden op 9 juli 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) vast en boden deze aan bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

Er zijn plannen voor wind- en zonne-energie

De regio richt zich voor windenergie op de volgende drie gebieden: Knooppunt Hattemerbroek, bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk en Nuldernauwkust in Ermelo en Putten. Voor zonne-energie zet de regio vooral in op zonnepanelen op grote daken en langs wegen. Ook wil de regio zonne-energie op particuliere daken stimuleren.

De regio houdt nieuwe technologieën in de gaten

Tegelijkertijd worden nieuwe technologieën goed in de gaten gehouden. Waterstof zou bijvoorbeeld een manier kunnen zijn om duurzame energie te bewaren en te vervoeren en wellicht zijn zoutbatterijen geschikt om in de toekomst op grote schaal de opgewekte energie op te slaan.

Er is aandacht voor de natuur

In de energieprojecten houdt de regio rekening met beschermde natuurgebieden. Zo loopt er een onderzoek naar maatregelen om vogelslachtoffers door windmolens te voorkomen. Ook kijken ze naar de biodiversiteit en het landschap.

We gaan samenwerken aan lokale energieprojecten

De plannen uit de RES moeten nu uitgewerkt worden naar concrete lokale energieprojecten. Gemeenten gaan hierover in gesprek met energiecoöperaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere direct betrokkenen.

De RES is onderdeel van het landelijke Klimaatakkoord

De RES is één van de resultaten van het landelijke Klimaatakkoord van 2019. In de afgelopen twee jaar onderzocht de regio waar en hoe het beste grootschalig duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maatschappelijke organisaties, inwoners en ondernemers van de Noord-Veluwe dachten hierover mee. 

Meer informatie