Het platform

CultuurPutten is een netwerk dat zich richt op culturele en kunstzinnige activiteiten in de gemeente Putten. Het netwerk heeft een platform-functie, waar culturele instellingen, individuele kunstenaars en culturele initiatieven terecht kunnen voor vragen, ondersteuning, advisering, PR en communicatie. Daarnaast zal het platform een adviserende rol vervullen op gebied van gemeentelijk cultuurbeleid.

Onze Doelstellingen

  • CultuurPutten zal een loketfunctie uitvoeren voor ‘eerste hulp’ bij zakelijke, organisatorische, logistieke en artistiek/inhoudelijke vragen.
  • CultuurPutten fungeert als netwerk tussen instellingen, culturele aanbieders, culturele partners en gemeente. Het platform zorgt voor een verbinding van culturele initiatieven met amateurkunst, cultuureducatie en professionele instellingen.
  • CultuurPutten heeft als doel de afstemming tussen activiteiten te structureren.
  • Het platform kan hulp bieden bij het opstellen van financiële vraagstukken, zoals het opstellen van begrotingen, subsidieaanvragen, informatie over fondsen en fondswerving, overeenkomsten en contracten.
  • CultuurPutten kan ondersteuning bieden bij het verzorgen van PR vraagstukken. Afstemming van PR, gezamenlijke publiciteit, opzetten van een uitagenda.
  • CultuurPutten kan adviseren op gebied van logistieke vragen zoals locatie, vergunningen.?
  • CultuurPutten adviseert over facilitaire vraagstukken.

Onze Missie

CultuurPutten fungeert als netwerk, waarin alle culturele stromingen zich vertegenwoordigd voelen en richt zich inhoudelijke en collegiale informatie-uitwisseling. Het platform bepaald gezamenlijk doelen en resultaten die gericht zijn op aanbod, samenwerking en facilitaire/logistieke zaken.

Onze Visie

CultuurPutten sluit aan bij het vormgeven van de culturele levensloop van wieg tot graf. In deze levensloop wordt een faciliterende culturele route gecreëerd, die elke burger kan volgen. Het platform effent voor een deel het pad en maakt zo de verbindingen tussen de verschillende amateurkunsten zichtbaar en toegankelijk.